Tích hợp Telegram vào MeshCheckout

Bạn có thể vào menu sau để config Telegram. Bấm vào biểu tượng icon trên MeshCheckout gateway, rồi bấm chọn menu Settings.

Để tích hợp Telegram, bạn cần chuẩn bị chat ID từ tài khoản @meshcheckoutnotifications_bot

Bạn có thể sử dụng chat ID từ tài khoản riêng hoặc nhóm. Dưới đây là cách lấy chat ID theo từng loại.

 

a) Tài khoản cá nhân

Sử dụng Telegram, chat với tài khoản @meshcheckoutnotifications_bot

Sau đó gõ lệnh /start hoặc bấm nút Start, MeshCheckout bot sẽ gửi lại bạn chat ID để sử dụng.

b) Nhận thông báo vào group

Để nhận thông báo từ MeshCheckout vào group. Bạn chỉ cần thêm tài khoản @meshcheckoutnotifications_bot vào group sau đó gõ lệnh /start để nhận chat ID.

Chú ý, group này chỉ nên để dùng nhận thông báo, ko sử dụng để trao đổi thông tin.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo
Messenger
Telegram
Email
Messenger
Email
Telegram
Zalo