Hướng dẫn sử dụng Rules Restriction

Rule Restruction là tính năng giúp anh em quản lý rủi ro với payment tốt hơn.

Rule Restriction có thể ngăn chặn rủi ro từ danh sách email, city, state, zipcode

Tạo Rule

Để tạo được rule, anh em truy cập menu Mesh Site > Rules Restriction

Bấm Add New Rule bạn sẽ có popup Rule Config như sau

Rule Name: Tên của rule

MeshCheckout Blacklist: Nếu bạn muốn sử dụng sẵn blacklist từ MeshCheckout, bạn có thể bật lựa chọn này (YES)

Customer Emails is in: Danh sách email rủi ro của bạn, các email ngăn cách bởi dấu ,

Customer State is in: Danh sách mã state rủi ro của bạn, các state ngăn cách bởi dấu ,

Ví dụ: CA,IL

Customer City is in: Danh sách city rủi ro của bạn, các email ngăn cách bởi dấu ,

Califinia,New York

Customer Zipcode is in: Danh sách zipcode rủi ro của bạn, các email ngăn cách bởi dấu ,

 

Then Take Action: Hành động bạn muốn đối với danh sách ở trên

Block: MeshCheckout sẽ không cho phép khách hàng khớp với các cấu hình ở trên

Capture & Send Notification: Hệ thống sẽ cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng, nhưng hệ thống sẽ gửi thông báo về cho email của admin và chat ID telegram

 

Áp dụng Rule

Để áp dụng rule vào các site, thì bạn gán rule đó vào group bạn muốn

Vào menu Mesh Sites > Groups

Bạn Edit group sẽ có phần lựa chọn rule như ảnh dưới. Chọn rule bạn muốn áp dụng và bấm Update Group

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo
Messenger
Telegram
Email
Messenger
Email
Telegram
Zalo