Demo MeshCheckout

Sơ lược

MeshCheckout sử dụng domain phụ để trao đổi thông tin với PayPal/Stripe
Mọi thông tin đơn hàng sẽ được PayPal/Stripe ghi nhận là từ domain phụ (mesh site) chứ không phải từ domain chính bán hàng của bạn.

Hành trình thanh toán của khách hàng không thay đổi gì, khách hàng vẫn thao tác trên site chính của bạn chứ không phải trên site phụ. Đơn hàng cũng được tạo trên site chính như bình thường.

Hệ thống MeshCheckout bao gồm 3 phần:

a) Gateway Mesh

Nhiệm vụ điều hướng và xoay vòng các acc Paypal/Stripe. Khi khách hàng thanh toán trên site chính, Gateway sẽ chọn 1 account trong hệ thống để chuẩn bị cho việc thanh toán.

b) Payments plugin

Plugin này sẽ được cài đặt lên site chính. Plugin có nhiệm vụ thực thi việc thanh toán và chuyển hướng luồng thanh toán đến gateway MeshCheckout

c) Mesh site

Mesh website là 1 site WordPress có cài đặt plugin connect để tương tác với gateway khi có yêu cầu thanh toán.

Website này sẽ cài plugin Mesh Connect, plugin này sẽ tham gia và việc thanh toán chính với account PayPal/Stripe. Mọi thông tin dữ liệu của đơn hàng sẽ được trung chuyển qua website này.

Thông tin đơn hàng trên PayPal và Stripe sẽ được ghi nhận là từ domain của mesh site chứ không phải từ store chính bán hàng.

Hiện tại MeshCheckout không giới hạn số lượng tài khoản bạn thêm vào hệ thống. Chúng tôi chỉ giới hạn số lượng tài khoản được kích hoạt cùng lúc tuỳ theo gói bạn sử dụng mà thôi.

Ví dụ gói: Super Saiyan – dành cho 1 account payment active thì bạn có thể có 100 account trong hệ thống, nhưng chỉ có 1 account PayPal/1 account Stripe được sử dụng cho việc thanh toán mà thôi.

Demo

Trong phần demo này là demo cách thức hoạt động của MeshCheckout khi khách hàng vào thanh toán trên site chính và thông tin của đơn hàng sẽ được MeshCheckout lưu chuyển qua hệ thống. 

Bạn có thể login tài khoản PP test của mình hoặc sử dụng account PayPal test bên dưới để thanh toán.

  • Trải nghiệm của khách hàng khi thanh toán
  1. Add sản phẩm vào giỏ hàng và chọn checkout trên site https://demostore.meshcheckout.com/checkout/
  2. Chọn phương thức thanh toán là PayPal/Credit Card. Nhập thông tin thẻ hoặc account PayPal để xác nhận. 
  3. Các payment gateway sẽ xử lý thanh toán.
  4. Sau khi bấm nút Pay, bạn sẽ được chuyển về page thank you của site. https://demostore.meshcheckout.com/
  • Xem dữ liệu của giao dịch đã được MeshCheckout lưu chuyển qua hệ thống.

Sau khi bạn thanh toán xong bạn có thể chat với chúng tôi để xem log giao dịch bạn vừa thực hiện

Telegram: @tuongpg

FB: https://fb.com/salesgen.io